Εκτύπωση

logo

Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων

Υπουργείου Πολιτισμού - T.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.

Δ/νση: Τροίας 43 - τ.κ.: 11 257 Αθήνα

Τηλ: 210-8232903 - Fax: 210-8224767

Αθήνα, 31/05/2019
Αρ. Πρωτ.: 470


ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού
και των Νομικών Προσώπων,
που εποπτεύονται από αυτό,
σε όλη τη χώρα.

ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠΠΟΑ, Γραφείο
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Μυρσίνης Ζορμπά.
2. Γραφείο Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Κωνσταντίνο Στρατή.
3. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη.

Θέμα: «Επείγουσα διευκρίνηση σχετικά με τις κατασκηνώσεις.»

Σε απάντηση σχετικής ερώτησης συναδέλφων δικαιούχων κατασκηνωτικού επιδόματος, σας ενημερώνουμε πως είναι εφικτό να γίνει συνδυασμός κατασκήνωσης και Summer Camp εφόσον η δαπάνη δεν ξεπερνάει το εγκεκριμένο ποσόν.

Οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να υποβάλλουν το υπόδειγμα 1 και να το αποστείλουν στο ΤΑΥΠΥΠΠΟ το αργότερο μέχρι τις 14/06/2019.

Όσοι δικαιούχοι έχουν υποβάλλει ήδη το υπόδειγμα 1 και επιθυμούν να κάνουν χρήση της παραπάνω δυνατότητας, καλούνται να το υποβάλλουν εκ νέου.


Υπόδειγμα I αίτησης συμμετοχής παιδιού σε κατασκήνωση.

Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε μορφή "pdf" και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου "pdf".

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)

Ο πρόεδρος του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.
        Θανάσης Στεργίου
Η Διευθύντρια του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.
           Αναστασία Κουτσή