Εκτύπωση

logo

Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων

Υπουργείου Πολιτισμού - T.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.

Δ/νση: Τροίας 43 - τ.κ.: 11 257 Αθήνα

Τηλ: 210-8232903 - Fax: 210-8224767

Αθήνα, 28/05/2019
Αρ. Πρωτ.: 412


ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού
και των Νομικών Προσώπων,
που εποπτεύονται από αυτό,
σε όλη τη χώρα.

ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠΠΟΑ, Γραφείο
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
  κ. Μυρσίνης Ζορμπά.
2. Γραφείο Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Κωνσταντίνο Στρατή.
3. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη.

Θέμα: «Υποβολή Αιτήσεων για την Εγγραφή και την Επανεγγραφή Παιδιών Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού στο Β/Ν Σταθμό για το Σχολ. Έτος 2019-2020.»

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής παιδιών στο Β/Ν Σταθμό του ΥΠ.ΠΟ.Α. για το σχολικό έτος 2019-2020, θα κατατίθενται από την Τετάρτη 29/5/2019 μέχρι και την Παρασκευή 14/6/2019 στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού (ΤΑΥΠΥΠΠΟ) και κατά τις ώρες 09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνιμοι και ΙΔΑΧ υπάλληλοι του ΥΠ.ΠΟ.Α. και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων, που κατοικούν στην Αττική.

Έντυπα αιτήσεων και έντυπο ατομικού δελτίου υγείας νηπίου, διατίθενται από το ΤΑΥΠΥΠΠΟ στην ίδια παραπάνω διεύθυνση (Τηλ. 210-8232916, 903), από τον Β/Ν Σταθμό (Μητρώου 8-10-12, Πλάκα, τηλ. 210 3210171) και από τον ιστότοπο: https://taypyppo.gr

Δικαιολογητικά
α) Για εγγραφή :

 1. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους γονείς ή κηδεμόνες.
 2. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί καθώς και έντυπο ατομικής κάρτας υγείας, που δίνεται μαζί με την αίτηση και συμπληρώνεται από τον παιδίατρο.
 5. Βεβαίωση ή πρόσφατο μηνιαίο εκκαθαριστικό στο οποίο να φαίνονται οι τρέχουσες μικτές και καθαρές μηνιαίες αποδοχές των γονέων.
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. για τα εισοδήματα 2018 και φωτοτυπία του έντυπου Ε1 - Φορολογίας Εισοδήματος 2018.
 7. Επικυρωμένη φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του πατέρα ή της μητέρας.
 8. (ή άλλο ισόκυρο έγγραφο) που να αποδεικνύει την ιδιότητά του/της ως εργαζομένου/ης στο ΥΠ.ΠΟ.Α.
 9. Βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ εφόσον πρόκειται για άνεργο γονέα.
 10. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικτικού της μόνιμης κατοικίας.
 11. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις (γονείς ή παιδιά ΑΜΕΑ, ιατρικές γνωματεύσεις ιατρών κατάλληλης ειδικότητας και Αποφάσεις Υγειονομικής Επιτροπής).
 12. Σε περίπτωση αδελφού ή αδελφής ήδη φιλοξενούμενου παιδιού να γίνεται σχετική μνεία.

Β) Για επανεγγραφή
Όλα τα παραπάνω

Τηλεφωνική επικοινωνία και διευκρινίσεις για τη διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν με τους :

Ο πρόεδρος του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.
        Θανάσης Στεργίου
Η Διευθύντρια του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.
         Αναστασία Κουτσή

 

 


Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής παιδιού στον Β/Ν Σταθμό

Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε μορφή "pdf" και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου "pdf".

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)


Ατομική κάρτας υγείας που συμπληρώνεται από τον παιδίατρο.

Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε μορφή "pdf" και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου "pdf".

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)