Εκτύπωση

logo

Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων

Υπουργείου Πολιτισμού - T.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.

Δ/νση: Τροίας 43 - τ.κ.: 11 257 Αθήνα

Τηλ: 210-8232903 - Fax: 210-8224767

Αθήνα, 09/07/2018
Αρ. Πρωτ. 1166

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο πίνακας μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στο Β/Ν σταθμό για το σχολικό έτος 2018-2019, έχει αναρτηθεί στα γραφεία του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ. και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Παρακαλούνται οι γονείς των παιδιών που φέτος θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στον Β/Ν σταθμό, να επικοινωνήσουν με την Δ/νση του Σταθμού ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των τέκνων τους.

Τυχόν ενστάσεις, θα κατατίθενται στα γραφεία του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ. μέχρι την Παρασκευή 20/7/2018. 

Η Διευθύντρια του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.
Αναστασία Κουτσή
Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος
Εποπτείας και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού ΥΠ.ΠΟ.Α.