Εκτύπωση

logo

Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων

Υπουργείου Πολιτισμού - T.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.

Δ/νση: Τροίας 43 - τ.κ.: 11 257 Αθήνα

Τηλ: 210-8232903 - Fax: 210-8224767

Αθήνα, 25/05/2018
Αρ. Πρωτ.: 319


ΠΡΟΣ: Υπαλλήλους ΥΠΠΟΑ και
Εποπτευόμενων Φορέων

ΚΟΙΝ.: Υφυπουργό Πολιτισμού
και Αθλητισμού
κ. Κωνσταντίνο Στρατή

Θέμα: «Επανυποβολή Δικαιολογητικών για τους δικαιούχους κατασκηνώσεων.»

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να εξοφληθούν οι οφειλές προς τις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις και τους δικαιούχους υπαλλήλους, που αφορούν τις κατασκηνωτικές δαπάνες του περασμένου έτους (2017) πρέπει να επανυποβληθεί από όλους τους υπαλλήλους που είχαν υποβάλλει σχετική αίτηση το Υπόδειγμα Α με συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία βιβλιαρίου παιδιού
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας δικαιούχου υπαλλήλου

Η επανυποβολή της αίτησης (Υπόδειγμα 1) και των σχετικών δικαιολογητικών είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι οι υποβληθείσες το καλοκαίρι του 2017 αιτήσεις, δεν παραδόθηκαν από τα πρόσωπα που ασκούσαν τη διοίκηση κατά το εν λόγω διάστημα

Επισημαίνεται ότι, για την απλούστευση των διαδικασιών πρόκειται να δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου θα γίνεται καταγραφή των δικαιούχων υπαλλήλων και των δικαιολογητικών που θα καταθέτουν ώστε να καταργηθεί η ετήσια επανυποβολή των ίδιων εγγράφων από τους δικαιούχους υπαλλήλους.

Η Διευθύντρια του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.
Αναστασία Κουτσή


Υπόδειγμα Ι αίτησης συμμετοχής παιδιού σε κατασκήνωση

Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε μορφή "pdf" και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου "pdf".

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)