Εκτύπωση

logo

Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων

Υπουργείου Πολιτισμού - T.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.

Δ/νση: Τροίας 43 - τ.κ.: 11 257 Αθήνα

Τηλ: 210-8232903 - Fax: 210-8224767

Αθήνα, 27/04/2018
Αρ. πρωτ: 155

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Τακτοποίηση Οικονομικών Εκκρεμοτήτων κατασκηνωτικής περιόδου 2017 και συμμετοχή των δικαιούχων στη νέα κατασκηνωτική περίοδο.»

Σας ενημερώνουμε ότι εντός του μηνός Μαΐου 2018, θα καταστεί δυνατή η εξόφληση των κατασκηνωτικών δαπανών περιόδου 2017 των δικαιούχων υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ που έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με τη συμμετοχή των δικαιούχων για τη νέα κατασκηνωτική περίοδο και θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες σχετικά υποδείγματα αιτήσεων. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των δικαιούχων υπαλλήλων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αθανάσιος Στεργίου