Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στο site του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού.
Εδώ θα αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ταμείου που αφορούν τους εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού - Αθλητισμού


logo

Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων

Υπουργείου Πολιτισμού - T.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.

Δ/νση: Τροίας 43 - τ.κ.: 11 257 Αθήνα

Τηλ: 210-8232903 - Fax: 210-8224767

Αθήνα, 6/12/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι
Επειδή πολλά έχουν γραφτεί, για ιδιαίτερους λόγους κάθε φορά, θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε για τα μέχρι στιγμής πεπραγμένα του νέου ΔΣ του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, διαβεβαιώνοντάς σας ότι γνώμονας μας υπήρξε από την αρχή της θητείας μας η άσκηση χρηστής, διαφανούς και ορθολογικής διαχείρισης του Ταμείου. Συχνά το έργο μας αντιμετωπίστηκε (από οπαδούς της καθεστηκυίας τάξης) με απειλές εξώδικα, μηνύσεις. Όμως, καθαρός ουρανός, αστραπές δε φοβάται.

Επειδή θεωρούμε τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε ως τις ορθότερες, δεδομένων των συνθηκών και του χρόνου που έχει μεσολαβήσει από τη στιγμή που διοριστήκαμε, τις θέτουμε σε γνώση σας για να έχετε και τη δική μας ενημέρωση υπόψη σας. Για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τι πραγματικά έχει γίνει μέχρι τώρα και μπορούν να διαθέσουν λίγο χρόνο, υπάρχει παρακάτω μία πλήρης αναφορά των ενεργειών μας.

Θεωρούμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα μας, καθώς προτεραιότητα μας είναι όντως το ΤΑΥΠΥΠΠΟ να αποτελέσει, στο άμεσο μέλλον, πραγματική κατάκτηση των εργαζομένων, λειτουργώντας ειλικρινά προς όφελός τους. Θεωρούμε επίσης ότι η ενημέρωσή σας για τα πραγματικά περιστατικά θα διασφαλίσει τη στήριξη του έργου μας, καθώς τα μέχρι σήμερα λεγόμενα, ύποπτων κέντρων, όχι μόνο χαρακτηρίζονται επιεικώς ως φληναφήματα, αλλά και ως κύκνειο άσμα μίας τάξης που επί πολλά χρόνια σφετεριζόταν τα ευεργετήματα μίας Υπουργικής Απόφασης. Και επειδή συνάδελφοι δεν «τα φάγαμε μαζί», πρέπει να έχετε μία σαφή εικόνα τού τι πραγματικά συμβαίνει και τι έργο έχει παιχτεί, από κάποιους, στο όνομα του «συμφέροντος» του συνόλου των εργαζομένων του Υπουργείου. Και τα συμπεράσματα δικά σας, άλλωστε η δική μας αναφορά πεπραγμένων είναι πολύ εύκολα ελέγξιμη.

Αμ’ έπος τε και έργον

Με την αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/501189/39703/37621/2503/24 −11−2017 (ΦΕΚ 634/ΥΟΔΔ/ 30.11.2017) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού διορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού (ΤΑΥΠΥΠΠΟ). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/260700/38553/352/15/8-10-2014 απόφαση του τότε Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού), το νέο ΔΣ απαρτίζεται από πέντε μέλη, τα τρία εκ των οποίων (πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας) ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα δύο μέλη ορίζονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ). Σημειώνεται ότι στο μεταξύ το Ταμείο τελούσε υπό ειδικό διαχειριστικό έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα πρώτα ευρήματα του οποίου είχαν αποσταλεί τον Οκτώβριο του 2017 προς το Ταμείο και το εποπτεύον Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την παροχή εξηγήσεων ζητημάτων που άπτονταν δράσεων παρελθόντων ετών. 

Ως νέα Διοίκηση του Ταμείου, δεσμευτήκαμε απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους να υλοποιήσουμε στην πράξη τους καταστατικούς σκοπούς του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, ασκώντας χρηστή διοίκηση, διασφαλίζοντας την εύρυθμη και πρότυπη λειτουργία του Ταμείου με εξορθολογισμό και διαφάνεια και τηρώντας παράλληλα τους όρους της αλληλεγγύης, προωθώντας περαιτέρω τις πολιτιστικές δράσεις και την οικονομική ενίσχυση των συναδέλφων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προσωπικά ή οικογενειακά θέματα υγείας. Σε αυτή την προσπάθειά μας θεωρήσαμε αναγκαία τη στήριξη όλων των συναδέλφων και των εκπροσώπων τους.

Η λειτουργική και οικονομική κατάσταση που κληθήκαμε να διαχειριστούμε ως νέα Διοίκηση του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Συνολικά η κατάσταση που κληθήκαμε να διαχειριστούμε ως νέα Διοίκηση ήταν απελπιστική με αρχεία και έγγραφα εξαφανισμένα, χρέη με ελλιπή στοιχεία που έπρεπε να εξοφλήσουμε, δάνεια και οικονομικά βοηθήματα που οι φερόμενοι ως δανειολήπτες δηλώνουν ότι ουδέποτε τα αιτήθηκαν ή τα έλαβαν.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ουδέποτε παραδόθηκε το αρχείο του Ταμείου, όπως καταγράφεται σε πλήθος πρακτικών των συνεδριάσεων των μελών του ΔΣ, παρά την συνεχή όχληση μας για αυτό.

Σημειώνεται συγκεκριμένα ότι, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη διοριστεί νέο ΔΣ, την απάντηση του προηγούμενου ΔΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών, που διενεργούσε το διαχειριστικό έλεγχο, ο τέως διευθυντής του Ταμείου την απέστειλε χωρίς καν να μας ενημερώσει. Αξίζει να μνημονευτεί ότι η σύνταξη της απάντησης αυτής είχε ανατεθεί από το προηγούμενο ΔΣ σε δικηγόρο, του οποίου η αμοιβή, πάλι με απόφαση του προηγούμενου ΔΣ, βάρυνε τις πιστώσεις του Ταμείου.

Τα αρχεία του Ταμείου δεν μας παραδόθηκαν ποτέ, μάλιστα στην προσπάθεια μας να βρεθούν στοιχεία σχετικά με τους εργαζόμενους του Ταμείου, οι οποίοι προσλήφθηκαν από το Ταμείο και πληρώνονται από αυτό, απειληθήκαμε βάναυσα από την Ομοσπονδία και λάβαμε εξώδικο. Πλήθος σημαντικών αρχείων που συνδέονταν μάλιστα με οικονομικές υποχρεώσεις του ΤΑΥΠΥΠΠΟ προς τρίτους διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν. Μέρος των αρχείων που βρέθηκε στους χώρους του Ταμείου διαπιστώθηκε ότι είναι ελλιπές, γεγονός που δυσχέρανε κατά πολύ την άσκηση των καθηκόντων μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μη εύρεση στο αρχείο των αρχικών αιτήσεων (υποδείγματα 1) των δικαιούχων υπαλλήλων της περσινής κατασκηνωτικής περιόδου, που δημιούργησε την ανάγκη να τις επανακαταθέσουν οι δικαιούχοι, ώστε να είμαστε σε θέση, μετά τον έλεγχο τους, να τις εξοφλήσουμε.
Επίσης, με αφορμή έλεγχο που διενεργούσε η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης τον Μάρτιο του 2018, διαπιστώθηκε ότι λείπουν τα βιβλία πρωτοκόλλου (εισερχόμενα, εξερχόμενα, εσωτ. αλληλογραφία) των ετών 2015, 2016 και 2017.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ
Αμέσως μετά την Υπουργική Απόφαση παύσης του τέως διευθυντή του Ταμείου ακολούθησε πολυήμερη κατάληψη από την Ομοσπονδία των γραφείων της έδρας του Ταμείου από 29-01 έως 07-03-2018. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάληψης ήταν αδύνατο τόσο το ΔΣ όσο και η νέα διευθύντρια να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Ωστόσο, εκκρεμούσαν μη τακτοποιηθείσες οφειλές της προηγούμενης χρήσης, όπως η πληρωμή των κατασκηνώσεων του 2017. Οι δαπάνες λειτουργίας του βρεφονηπιακού σταθμού παρέμεναν απλήρωτες καθ΄ όλη τη διάρκεια της κατάληψης θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη λειτουργία του σταθμού, καθώς εκκρεμούσαν οφειλές για την προμήθεια τροφίμων, καυσίμων, ασφάλισης, στάθμευσης και συντήρησης των σχολικών λεωφορείων, ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, της παιδιάτρου του βρεφονηπιακού σταθμού, αναλώσιμων γραφείου, ειδών καθαρισμού και συντήρησης και υποστήριξης του συστήματος συναγερμού. Ωστόσο, πέραν των ανεξόφλητων δαπανών του βρεφονηπιακού σταθμού υπήρχαν και ανεξόφλητες δαπάνες της έδρας του Ταμείου όπως δαπάνες για τη λειτουργία των γραφείων του (ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, συναγερμός, κοινόχρηστα, γραφική ύλη), η δαπάνη πραγματοποίησης των εορταστικών εκδηλώσεων των παιδιών των υπαλλήλων του Υπουργείου, η πληρωμή των κατασκηνώσεων του έτους 2017, η μισθοδοσία των υπαλλήλων του Ταμείου, τα αιτήματα για βοηθήματα. Με τη λήξη της κατάληψης, αναλάβαμε άμεσα δράση για την χορήγηση πίστωσης, η οποία σημειώνεται ότι είναι πια κατά πολύ μικρότερη από τα προηγούμενα έτη, ώστε να καταφέρουμε να εξοφλήσουμε στον ελάχιστα δυνατό χρόνο όλες τις παρελθούσες οφειλές.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Το ποσό με το οποίο χρηματοδοτείται το Ταμείο ανέρχεται πλέον στο ένα εκατομμυρίου ευρώ κατ΄ έτος (ενισχυμένο κατά 30% με ειδική αιτιολογία) και όχι στο παλαιότερα ισχύον ποσοστό 3,5% επί των ακαθάριστων εσόδων του ΤΑΠΑ. Συνεπώς ο εξορθολογισμός του Ταμείου δεν μπορεί να είναι απλώς άποψη, αλλά απόλυτη αναγκαιότητα. Αυτό αποτελεί και οδηγό στις αποφάσεις της νέας διοίκησης (όχι πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία) του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου και ο αλληλέγγυος χαρακτήρας του, διατηρώντας και επεκτείνοντας τα ευεργετήματα προς τους εργαζόμενους του Υπουργείου, ώστε να επιτελέσει το σκοπό της επανασύστασής του και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων συναδέλφων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΥΠΥΠΠΟ
Σύμφωνα με τις προσλήψεις που είχαν γίνει κατά το παρελθόν στο Ταμείο υπηρετούν 35 υπάλληλοι. Επίσης, με απόφαση του προηγούμενου ΔΣ, είχε υπογραφεί σύμβαση με εταιρεία security για την παροχή τεσσάρων εργαζομένων οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες στο βρεφονηπιακό σταθμό. Από το σύνολο των υπαλλήλων του (35+4=39) 20+4 υπάλληλοι του εργολάβου υπηρετούσαν στο βρεφονηπιακό σταθμό, 4 υπάλληλοι υπηρετούσαν στην έδρα του Ταμείου και 11 υπάλληλοι, οι οποίοι είχαν προσληφθεί από το Ταμείο και μισθοδοτούντο από αυτό, είχαν διατεθεί στην Ομοσπονδία και σε Σωματεία εργαζομένων του ΥΠΠΟΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον διαχειριστικό έλεγχο όσο και στο τελικό πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών, που διενεργήθηκε στα πεπραγμένα του ΤΑΥΠΥΠΠΟ για την περίοδο από 1/1/2005 μέχρι 31/12/2016, η διάθεση υπαλλήλων από το Ταμείο στην Ομοσπονδία και σε Σωματεία είναι παράνομη και χρήζει θεραπείας. Σε συμμόρφωση προς τις επιταγές του πορίσματος το νέο ΔΣ (όχι σε απόλυτη πλειοψηφία) αποφάσισε την επιστροφή του προσωπικού που είχε διατεθεί. Παράλληλα οι όροι της σύμβασης μεταξύ του ΤΑΥΠΥΠΠΟ και της εταιρείας security, που αποτέλεσε απόφαση της προηγούμενης Διοίκησης του Ταμείου και αφορούσε στη διάθεση τεσσάρων εργαζομένων (τριών καθαριστριών– γενικών καθηκόντων και ενός οδηγού) για την κάλυψη των αναγκών του ΒΝ Σταθμού, είχε ισχύ από 3/9/2017 ως 31/7/2018 και ετήσιο κόστος 84.940 €. Επιπλέον, η εταιρεία security αρνήθηκε να μας προσκομίσει, τις απαιτούμενες βάσει της νομοθεσίας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Με τη λήξη της σύμβασης αυτής και δεδομένης της επιστροφής των υπαλλήλων του ΤΑΥΠΥΠΠΟ στην έδρα του, το νέο ΔΣ αποφάσισε (και πάλι χωρίς απόλυτη πλειοψηφία) να διατεθούν για τις ανάγκες του Β/Ν Σταθμού υπάλληλοι του ΤΑΥΠΥΠΠΟ και να μην ανανεωθεί η σύμβαση με την εταιρεία security. Αυτή ήταν η απόλυση των τεσσάρων εργαζομένων που επικαλέστηκε η Ομοσπονδία, η οποία σαφώς αποδεικνύεται ότι δεν ήταν απόλυση, αλλά εξορθολογισμός μίας δαπάνης, σύμφωνα και με τις επιταγές του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου.

ΆΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πέραν της απουσίας του σχετικού αρχείου αδειών προσωπικού, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Για παράδειγμα, οι αναρρωτικές άδειες δεν αναγγέλλονταν ποτέ στον ασφαλιστικό φορέα των υπαλλήλων. Όταν ξεκίνησε να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για τις αναρρωτικές άδειες, βάσει της οποίας απαιτείται να μνημονεύεται το σύνολο των ημερών των αναρρωτικών αδειών που έχει λάβει ο υπάλληλος κατά την τελευταία πενταετία, διαπιστώθηκε ότι ελλείψει σχετικού αρχείου μια πολύ απλή εργασία ήταν αδύνατο να διεκπεραιωθεί.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στο ν. 3492 (ΦΕΚ Α 210/5.10.2006) και ειδικότερα στο άρθρ.4 παρ.1 εδ.γ αναφέρεται ότι :
“ γ) "Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας" είναι:
(1) ………………,
(2) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το Δημόσιο συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού τους κεφαλαίου ή επιχορηγούνται, τακτικό ή έκτακτα, από αυτό και η επιχορήγηση αυτή υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων εσόδων τους κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος, καθώς και οι ενώσεις προσώπων που επιχορηγούνται, τακτικό ή έκτακτα, από το Δημόσιο και η επιχορήγηση υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό,
(3) …………..”.
Με βάση τον ανωτέρω διάταξη, οι εργαζόμενοι του Ταμείου εντάχθηκαν στο Ενιαίο Μισθολόγιο αλλά και στις λοιπές υποχρεώσεις, όπως την “ΕΑΠ” και την “Διαύγεια”. Μέχρι σήμερα δεν έχει παραδοθεί ούτε το Πρακτικό του Δ.Σ. αλλά ούτε και οι διαπιστωτικές πράξεις με τις οποίες εντάχθηκαν οι εργαζόμενοι του Ταμείου στο ενιαίο μισθολόγιο. Στις 8.6.2018 απευθύναμε ερώτημα στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (στην οποία οι υπάλληλοι του Ταμείου εντάχθηκαν το 2014) αναζητώντας τα δελτία κατάταξης των υπαλλήλων του Ταμείου σε μισθολογικά κλιμάκια. Η Ενιαία Αρχή Πληρωμών μας απάντησε ότι δεν διαθέτει στο αρχείο της τέτοια στοιχεία.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι φάκελοι του προσωπικού που παραδόθηκαν από τον προηγούμενο διευθυντή είναι ελλιπείς.
Από 1/1/2018 έχουμε την άρση της παρ.2 του άρθρου 26, του ν.4354/16.12.2015, η οποία αφορούσε την αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των εργαζομένων.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι ο μισθός των εργαζομένων στο Ταμείο δεν ήταν αυτός που προβλέπεται από το Ενιαίο Μισθολόγιο (ν.4354/16.12.2015), με συνέπεια ενδεχόμενες αδικίες αλλά και σοβαρές ευθύνες της σημερινής διοίκησης αποφασίσαμε να αναλάβουμε δράση και σε αυτό το επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κάποιοι υπάλληλοι έπαιρναν επίδομα ή μισθό για ειδικότητα που δεν κατείχαν.
Για να θεραπευτούν τα ανωτέρω το ΔΣ αποφάσισε να συμπληρωθούν οι φάκελοι των εργαζομένων με όλα εκείνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν την εικόνα κάθε εργαζόμενου (Αναγγελία πρόσληψης, Βιογραφικό, Προϋπηρεσία εκτός Ταμείου, τίτλος Σπουδών, κλπ) και να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες για την άμεση σύνταξη των Διαπιστωτικών πράξεις ένταξης του προσωπικού στο Ενιαίο Μισθολόγιο.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ενόψει της μελλοντικής ένταξής του βρεφονηπιακού σταθμού στις δομές του Υπουργείου αποφασίσαμε και προβήκαμε στη σύνταξη καταστατικού λειτουργίας, σύμφωνα με τα πρότυπα της ισχύουσας νομοθεσίας.
Επίσης δεν υπήρχε ειδική παιδαγωγός για αυτό προχωρήσαμε στην πρόσληψη υπαλλήλου με αυτή την ειδικότητα που θα προσφέρει υπηρεσίες παράλληλης στήριξης στον Β/Σ και πρόκειται να προσλάβουμε και πιστοποιημένο μάγειρα.
Ταυτόχρονα κινούμαστε στην κατεύθυνση της προμήθειας υψηλότερης ποιότητας τροφίμων για τον Β/Ν σταθμό ενώ από φέτος δεν ζητείται πλέον από τους γονείς καμιά συμμετοχή για την προμήθεια γραφικής ύλης.
Η εικόνα που παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις του Β/Ν Σταθμού είναι αποκαρδιωτική, παρότι μόλις το έτος 2013 όπως φαίνεται έγιναν εκτεταμένες επισκευές με συνολική επιβάρυνση για το ΤΑΥΠΠΥΠΟ περίπου 174.000 Ευρώ. και το 2016 έγιναν κι άλλες επισκευές κόστους επιπλέον 50.000ευρώ. Για παράδειγμα, τα παράθυρα, παρότι είχαν αντικατασταθεί, έχουν μεγάλα κενά που πρέπει να αποκατασταθούν για λόγους ασφάλειας, θερμομόνωσης και υγιεινής, δεν πληρούνταν οι όροι ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας, συσκευές όπως το πλυντήριο δεν λειτουργούσαν και χρειάζονταν αντικατάσταση κλπ. Κατόπιν αποφάσεων του τωρινού ΔΣ ανατέθηκαν εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων σε μηχανικό, δρομολογήθηκε η μελέτη ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας και αντικαταστάθηκαν οι συσκευές που δεν λειτουργούσαν.
Επίσης, για νομικούς λόγους και λόγους ασφάλειας έγινε εξορθολογισμός του αριθμού των παιδιών που φοιτούν φέτος στον Β/Ν Σταθμό. Είναι 66 ακριβώς (όσα προβλέπεται σύμφωνα με την απόφαση αδειοδότησης του Β/Ν Σταθμού ήτοι, 60 συν 10% νόμιμη υπέρβαση σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293/2017 αρ. 4 ΦΕΚ 1157/Β/2017 και 41087/2017 αρ. 8 ΦΕΚ 4249/Β/2017 Αποφάσεις). Επισημαίνουμε, ότι από τα 55 παιδιά που ζήτησαν να κάνουν χρήση σχολικού λεωφορείου, εξυπηρετείται το 100 %.

ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Από τις άμεσες οικονομικές υποχρεώσεις που κλήθηκε να τακτοποιήσει το νέο ΔΣ ήταν οφειλόμενες δαπάνες ασφάλισης, τελών κυκλοφορίας, συντήρησης, αγοράς καυσίμων και στάθμευσης των σχολικών λεωφορείων και του ιδιωτικής χρήσης επταθέσιου αυτοκινήτου του Ταμείου (Mercedes, vito).
Αμέσως μετά την εξόφληση των παραπάνω οφειλόμενων δαπανών, το νέο ΔΣ, στο πλαίσιο εξορθολογισμού των δαπανών του Ταμείου, αποφάσισε τη σύναψη καινούργιας σύμβασης για τη στάθμευση των σχολικών και του ΙΧ αυτοκινήτου του. Ως αποτέλεσμα μειώθηκε το κόστος στάθμευσης από 840 ευρώ μηνιαίως σε 390ευρώ μηνιαίως και οι νέες θέσεις στάθμευσης είναι πολύ πιο κοντά στον Β/Ν Σταθμό και ταυτόχρονα εξυπηρετούν και την πρόσβαση σε αυτές των οδηγών και τα δρομολόγια που πραγματοποιούν.
Δεδομένου ότι το νέο ΔΣ έκρινε ότι δεν είναι σκόπιμο να διαθέτει ένα ΙΧ αυτοκίνητο για τις ανάγκες του, αποφάσισε να προτείνει εγγράφως στο Υπουργείο την παραχώρησή του για την κάλυψη των αναγκών του, οι οποίες άλλωστε είναι τεράστιες.
Επίσης με απόφαση του νέου ΔΣ πραγματοποιήθηκε η απόσυρση του διαπιστωμένα κατεστραμμένου και ανασφάλιστου δικύκλου, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο περαιτέρω τις δαπάνες του Ταμείου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΤΟ “ΚΗΜΔΗΣ” ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ.
Διαπιστώθηκε ότι το Ταμείο εφάρμοζε ελλιπώς τις διατάξεις για την “Διαύγεια”, αναρτώντας απολογιστικά ανά τρίμηνο οικονομικά στοιχεία και επίσης δεν εφάρμοζε τις διατάξεις που αφορούν το “ΚΗΜΔΗΣ” και το Μητρώο Νομικών Δεσμεύσεων. Αποφασίστηκε η πλήρης συμμόρφωση του Ταμείου με το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει, για την ορθή λειτουργία του στο εξής.
Εστάλη επιστολή προς τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ώστε να ενταχθούμε στο άρθρο 10β και συνεπώς, δεν θα αναρτούμε συνοπτικά τις δαπάνες ανά τρίμηνο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αλλά αναλυτικά όλες τις δαπάνες μία φορά το χρόνο.
Στο ΚΗΜΔΗΣ, το οποίο υφίσταται από το 2013, αναρτώνται όλες οι συμβάσεις πάνω από 1.000,00 Ευρώ. Αποφασίστηκε η τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης.
Το Μητρώο Νομικών Δεσμεύσεων είναι επίσης υποχρεωτικό για αυτό και αποφασίστηκε η τήρηση και της υποχρέωσης αυτής.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Εφόσον το Ταμείο επιχορηγείται 100% από το Ελληνικό Δημόσιο, θα πρέπει όλο το πλαίσιο των λειτουργιών του να διέπεται από τους ανάλογους κανόνες δικαίου και αρχές. Ο Κανονισμός Προμηθειών του Ταμείου χρειάζεται αναμόρφωση και να οριστούν διαδικασίες για τις προμήθειες αγαθών & υπηρεσιών, καθώς το περιεχόμενό του υπάρχοντος είναι παρωχημένο και δεν έχει ενσωματώσει το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα,
Με την από 1/10/2002 απόφαση του Δ.Σ. είχε εγκριθεί και ίσχυε ο Εσωτερικός Κανονισμός Προμηθειών του Τ.Α.ΥΠ.-ΥΠ.ΠΟ. Ο ανωτέρω κανονισμός ήταν ξεπερασμένος, χαρακτηριστικό παράδειγμα το όριο της απευθείας ανάθεσης που έθετε το οποίο ήταν το ποσό των 100.000,00 ευρώ, ενώ εδώ και πολλά χρόνια το εν λόγω όριο είναι οι 20.000,00 ευρώ.
Έχει δρομολογηθεί και εκπονείται νέος Κανονισμός Προμηθειών ο οποίος θα ενσωματώνει τις αλλαγές και προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο ν.4412/8.8.2016, αλλά και στο υπόλοιπο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ν.3861/13.7.2010, ν.4210/21.11.2013, ν.4270/28.6.2014, ν.4446/22.12.2016 κλπ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνταξη του νέου αυτού Κανονισμού Προμηθειών, το νέο ΔΣ με απόφαση του τηρεί τα προβλεπόμενα από το ισχύον πλαίσιο όρια.

ΠΑΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Σύμφωνα με το Μητρώο Παγίων, που παρέδωσε ο συνεργαζόμενος με το Ταμείο λογιστής, ο εξοπλισμός του Ταμείου αποτελείται από 100ντάδες επιμέρους πάγια.
Για τον εξοπλισμό αυτό και ειδικότερα, τα έπιπλα, τα σκεύη, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και ο λοιπός εξοπλισμός, διαπιστώθηκε ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία χρέωσης του, οπότε δε γνωρίζουμε που βρίσκεται και συνεπώς δεν είναι εύκολο να ταυτοποιηθεί, ούτε να γίνει πρωτόκολλο καταστροφής για τα πάγια που πιθανόν να είναι πλέον απαξιωμένα.
Με απόφαση του ΔΣ κρίθηκε αναγκαία η σύσταση συνεργείου αποτελούμενου από υπαλλήλους του Ταμείου για την καταγραφή των παγίων και στους χώρους του Ταμείου και στην Ομοσπονδία και τα Σωματεία, με σκοπό την ταυτοποίηση του εξοπλισμού αυτού και τη διαπίστωση της κατάστασής του. Η καταγραφή αυτή συνεχίζεται ακόμα.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1/1/2017-31/12/2017.
Κάθε έτος το Ταμείο ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές – Ελεγκτές, οι οποίοι και παραδίδουν σχετική Έκθεση. Για την χρήση 1/1/2017-31/12/2017 προβήκαμε στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την λήψη προσφορών και στη συνέχεια στον ορισμό του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή.

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Η ΥΑ YΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914 ΦΕΚ Β 340/2002):Επανασύσταση-λειτουργία Ταμείου Αλληλ. Υπαλλήλων του Υπ. Πολιτισμού, στο άρθρο 5 παρ. 5 εδ. α, προέβλεπε την δημιουργία τμήματος Γραμματείας με καθήκοντα, μεταξύ άλλων, και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Αρχικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. την τήρηση των Πρακτικών είχε αναλάβει η Γραμματέας του ΔΣ. Το ΔΣ αποφάσισε την ηχογράφηση (μαγνητοφώνηση) των συνεδριάσεων και την σύνταξη των πρακτικών με την μέθοδο της απομαγνητοφώνησης, ώστε να αποφεύγονται τυχόν παρανοήσεις και προστριβές σχετικά με το περιεχόμενο τους..
Το ΔΣ προέβη στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την λήψη προσφορών και στη συνέχεια στην ανάθεση του έργου της ηχογράφησης, απομαγνητοφώνησης και σύνταξης των πρακτικών σε τρίτο πρόσωπο, ώστε σύντομα να συντάσσονται και να υπογράφονται αυτά αλλά και να αποφεύγονται οι όποιες προστριβές.

ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η ΥΑ YΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914 ΦΕΚ Β 340/2002):Επανασύσταση-λειτουργία Ταμείου Αλληλ. Υπαλλήλων του Υπ. Πολιτισμού, στο άρθρο 5 παρ. 5 εδ. β, αναφέρει:
“5. Στο Ταμείο συνιστώνται και λειτουργούν οι κάτωθι υπηρεσίες τμήματα στις οποίες και διατίθεται το ως άνω προσωπικό.
α) Γραμματεία …………..
β) Λογιστήριο που απασχολείται με τη διαχείριση των οικονομικών του Ταμείου (προϋπολογισμός, λογιστικές μελέτες, τήρηση αποθεματικού, χρηματοοικονομικά, είσπραξη των πόρων του Ταμείου και διανομή των χρηματικών πόρων στους δικαιούχους) και οποιαδήποτε άλλη εργασία συναφή με το αντικείμενο του Λογιστηρίου.
γ) Μηχανογράφηση για την εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων απογραφικών δελτίων των υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Ταμείου υπαλλήλων και την τήρηση μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης ζητημάτων του Ταμείου.”
Εάν είχε εφαρμοστεί το ανωτέρω άρθρο πιθανότατα δε θα υπήρχε ανάγκη συνεργασίας με λογιστικό γραφείο εκτός της έδρας του Ταμείου. Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει πρόσληψη κατά το παρελθόν για τη θέση λογιστή, τα λογιστικά στοιχεία του Ταμείου τηρούνται από λογιστικό γραφείο, που στην δική του έδρα και με δικό του λογισμικό καταχωρεί και επεξεργάζεται όλα τα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι, με απόφαση της προηγούμενης διοίκησης του Ταμείου, είχε συναφθεί σύμβαση αορίστου χρόνου με το λογιστικό γραφείο που μέχρι σήμερα τηρεί τα λογιστικά στοιχεία του Ταμείου. Η σύμβαση αυτή προβλέπει, κατά παρέκκλιση από τη συνήθη πρακτική, τον ασυνήθιστο όρο της υποχρέωσης του Ταμείου να πληρώσει στο λογιστικό γραφείο αποζημίωση ποσού ίσου με την αμοιβή έξι μηνών στην περίπτωση που με αποφασιστεί η διακοπή της εν λόγω σύμβασης.
Με δεδομένο την πλήρη εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, (αναλυτικός προϋπολογισμός των εσόδων & δαπανών, εφαρμογή της διαδικασίας Ανάληψης υποχρέωσης, Μητρώο Νομικών Δεσμεύσεων), επιβάλλεται όλη η λογιστική παρακολούθηση να γίνεται σε καθημερινή βάση, στην έδρα του Ταμείου.
Για τους παραπάνω λόγους αποφασίσαμε να προβούμε άμεσα στις νόμιμες ενέργειες για την αγορά λογισμικού, αντίστοιχου του λογιστικού γραφείου για διασφάλιση της ιστορικότητας και συνέχειας, για την λογιστική αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών στην έδρα του Ταμείου.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ Η/Υ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της έδρας του Ταμείου είναι αρκετών χρόνων. Δεδομένης της αγοράς του λογισμικού προγράμματος, αλλά και της υποχρέωσης του Ταμείου να τηρεί το σύνολο των διατάξεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το ΔΣ έλαβε την απόφαση να αναθέσει το έργο της αξιολόγησης του εξοπλισμού και του υπάρχοντος δικτύου, σε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που έχει την επάρκεια και την εμπειρία για την υλοποίηση του εν’ λόγω έργου. Με την τήρηση της επιβεβλημένης διαδικασίας συλλογής προσφορών ολοκληρώθηκε και αυτό το έργο.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ.
Με απόφαση της προηγούμενης διοίκησης, στο Ταμείο έχει εγκατασταθεί συναγερμός και ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της προσέλευσης των εργαζομένων στην υπηρεσία τους (παρουσιολόγιο). Όμως μέχρι το τέλος του Απριλίου 2018 και μετά από σειρά οχλήσεων της τότε διευθύντριας άλλαξαν οι κωδικοί του συναγερμού. Μέχρι τότε πρόσβαση στους παλαιότερους κωδικούς είχαν οι υπάλληλοι της έδρας του Ταμείου, ο νέος πρόεδρος και όλοι οι παλαιότεροι χρήστες. Επίσης, μέχρι πρότινος, πρόσβαση στο παρουσιολόγιο είχε μόνο ένας υπάλληλος της έδρας του Ταμείου. Και αυτό με απόφαση του νέου ΔΣ αποκαταστάθηκε.

ΔΑΝΕΙΑ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει τα αρχεία του ΤΑΥΠΥΠΠΟ ήταν ελλιπή, καθώς πλήθος σημαντικών αρχείων έχει χαθεί, Ταυτοχρόνως, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με σοβαρότατες ενδείξεις τελέσεως τουλάχιστον ανεξήγητων ενεργειών που αφορούσαν στη χορήγηση δανείων και βοηθημάτων, που φαίνεται να δόθηκαν σε πολύ μεγάλο αριθμό συναδέλφων μας, εν αγνοία τους, αλλά και δάνεια που δίνονταν από τη μια και διαγράφονταν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Εισαγγελέως Διαφθοράς και της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης.

Στις 2.10.2018, στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 2759/27.9.2018 (αρ. πρ. ΓΕΔΔ 16174/27.9.2018) παραγγελίας της Εισαγγελίας Εφετών/Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς (ΑΒΜ ΕΔ 2018/38) και της υπ΄αριθμ. Φ 383/17/16174/1.10.2018 Εντολής Ελέγχου, έλαβε χώρα η κατάσχεση των σκληρών δίσκων των υπολογιστών, για τη διερεύνηση χορήγησης δανείων και βοηθημάτων από το Ταμείο σε υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Από την αρχή της θητείας μας μέχρι σήμερα έχουν δοθεί αρκετά βοηθήματα σε συναδέλφους μας, με πλήρη διαφάνεια, βοηθήματα κυρίως για λόγους υγείας, αλλά και για λόγους σύμφωνους με τους καταστατικούς σκοπούς του Ταμείου. Επίσης, το Ταμείο επιχορήγησε τη θεατρική ομάδα του Υπουργείου.
Με την ένταξη του βρεφονηπιακού σταθμού στις δομές του Υπουργείου, αλλά και την ένταξη του προσωπικού του Ταμείου στο Υπουργείο και τις δαπάνες των κατασκηνώσεων στον προϋπολογισμό του, ευελπιστούμε ότι στο άμεσο μέλλον θα είμαστε πλέον σε θέση να παρέχουμε με μεγαλύτερη ευχέρεια δάνεια και βοηθήματα στους συναδέλφους που αποδεδειγμένα θα τα έχουν ανάγκη.

Μετά τα παραπάνω θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους συναδέλφους ότι πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ένταξη του Ταμείου σε ένα καθεστώς λειτουργίας σύννομο, συμβατό με τους σκοπούς σύστασης του, με πλήρη διαφάνεια, ακλουθώντας κατά γράμμα τις επιταγές των αρχών της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης. Σε αυτό τον αγώνα όμως είναι απαραίτητο να έχουμε την αρωγή των συναδέλφων, για τους οποίους θεωρητικά συστήθηκε το Ταμείο, καθώς πρώτη φορά θα λειτουργήσει πραγματικά και αποκλειστικά προς όφελος τους.
Εμείς θα καταφέρουμε να αντέξουμε και τους τόνους λάσπης που μας εξαπολύονται και τις απειλές που επανειλημμένα έχουμε δεχτεί και τα εξώδικα και τις μηνύσεις που μας έχουν γίνει, γιατί ο σκοπός είναι ιερός και είναι ένας «το Ταμείο των υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ να λειτουργήσει πραγματικά προς όφελος τους».

Στεργίου Αθανάσιος - Πρόεδρος Δ.Σ.

Λίτσος Ελευθέριος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Γιατρουδάκη Ευανθία - Γραμματέας Δ.Σ.